Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Εγγραφές

Οι εγγραφές φέτος ξεκινούν απο 30 Αυγούστου.

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα ξεκινούν κανονικά απο την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς που είναι 

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019.