Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

Homework
Spelling:  From Ex. 1, p. 70 Reading


  1. flexible = ευλύγιστος, ευέλικτος
  2. both = και οι δύο
  3. even though = παρ'όλο που
  4. competition = διαγωνισμός
  5. ambition = φιλοδοξία

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

More 2 Classwork and Homework

Classwork:  Ex. 1, p. 46 (from the Workbook)
Student's Book:  Ex.1, 2, 3 and 4 page 68

Homework:  Ex. 2, p. 47 (Workbook) and Ex. 1, p. 67 (οι προθέσεις Ορθογραφία)

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019

More! 2 / B-1 Classwork and Homework

Classwork:  page 62

Homework:

Spelling
1)  Victorian = Βικτωριανός, -ή, -ό 
(της εποχής που βασίλευε η Βασίλισσα Βικτωρία, τον 19ο αιώνα)
2)  age = εποχή

3)  the United Kingdom = το Ηνωμένο Βασίλειο
4)  social = κοινωνικός,  -ή, -ό
5)  husband = ο σύζυγος
6)  encourage = ενθαρρύνω
7)  the arts = οι τέχνες (Μουσική, ζωγραφική, χορός κτλ.)
8)  science = η επιστήμη
9)  trade = το εμπόριο
10)  industry = η βιομηχανία
11) organise = οργανώνω
12)  exhibition = έκθεση (εμπορική)
13)  profit = κέρδος
14)  public = δημόσιος, -ή, -ό
15)  light bulb = λαμπτήρας, λάμπα
16)  useful = χρήσιμος,  -ή, -ό

Exercise 4, p. 63 (see p. 58 for the Grammar)