Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

QUIZLET Present Simple and Continuous

Κλίκ στον παραπάνω σύνδεσμο για τους κανόνες Present Simple and Continuous.


Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

More 2 Classwork and Homework

Classwork:  Ex. 1, p. 50 (Listening)
Homework:  Workbook Ex. 1, p. 36 
Spelling:  Quizlet, More 2 page 50Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Grammar Genius A

Classwork:  From Ex. 2, p. 68 to Ex. 3, p. 68
 
Homework:  Ex. 4, 5 and 6 p. 69