Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

More 2 Classwork and Homework

Classwork:  Exercises 1 and 2 p. 40 (+Spelling from 23 / 1 / 2019)
Homework:  Workbook(2, 3, 4 page 26)

Spelling (Student's Book Ex. 1, p. 40) 
position = θέση
winger =  πλάγιος (ποδοσφ.)
height = ύψος
appearance = εμφάνιση
forward = επιθετικός (ποδοσφ.)
named = ανακυρήχθηκε
award = βραβείο

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Grammar Genius A (Classwork and Homework)

Classwork
Checked page 55 (Ex. 5, 6, 8 and 9)
Unit 11, pages 55-56   + Ex. 1, p.57
Read Spelling Rules (Present Simple, p. 120)

Homework
Ex. 2 and 3, p. 58 
Learn:  Unit 11, pages 55-56
              Spelling Rules (Present Simple, p. 120)

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

More! 2 Classwork and Homework

Classwork:  Exercises 1, 2, 3 and 4 page 38

Homework: (Workbook) Ex. 1, p. 17 / Ex. 1, p. 25 /  Ex. 2, p. 25 and 
Ex. 1, p. 26