Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Junior A Homework

Εργασία για το σπίτι
 • Ασκ. F, σελ. 61 (αναγνωστικό)
 • Σελ. 62, (Ανάγνωση) - (Pupil's Book)
 •  Σελ. 46, (Activity Book)

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Junior A Homework (25 April)

Εργασία για το σπίτι:
 • Λέξεις του μαθήματος 6, σελ. 62 (Αντιγραφή x 1)
 • Απ'έξω το ρήμα "I haven't got", σελ. 61

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Junior A (6 April 2017)

Εργασία για το σπίτι
 • Ανάγνωση, σελ. 60
 • Μαθαίνω (απ'έξω):  "I haven't got", σελ. 61
 • Activity Book:  σελ. 44

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

B-3 (5 April 2017)

Workbook Homework:
 • Ex. 1 p.19
 • Ex. 3a p.19
 • Ex. 6 p.21
 • Ex. 1  + Ex. 2 p.53 
 • Ex. 3 p.55

Junior A Homework (4 April 2017)

Εργασία για το σπίτι
 • Ανάγνωση, σελ. 126
 • Ασκ. Β, σελ. 126
 • Ασκ. D, σελ. 59 (όλες απο το Pupil's Book)