Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Junior A Homework (Tuesday 28th February Lesson)

Εργασία για το σπίτι:  
 • Reading, p. 50 (Ανάγν. σελ. 50)
 • Copy + Study, Ex. B, p.50 (Αντιγραφή +Μελέτη, Ασκ. Β - σελ. 50)

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

B-3 Grammar Lesson - 24 February

Classwork:  
 • Grammar Book (Green) Unit 2 Lesson 1 pages 18-19
Homework:  
 • Exercises 1, 2, 3, 4 and 5 on pages 19-21
 • Spelling:  Time Expressions, page 19 

D-1 Homework (24 February Lesson)

Homework:  
 • Workbook, page 51
 • Unit 4 Test next Friday 3rd March !!!

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Traditional Kite! Ο Παραδοσιακός μας Χαρταετός (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Ο παραδοσιακός χαρταετός

Ένα ενδιαφέρον βίντεο που δείχνει βήμα προς βήμα την κατασκευή του παραδοσιακού μας χαρταετού.  Το παρουσιάζει ο δάσκαλος του Δημοτικού, Νίκος Μαρκαντώνης.Δείτε το ΕΔΩ !

Σημείωση:   
Τον είχαμε φτιάξει πριν δυό χρόνια και πετάει τέλεια! 😃

Junior A Homework (Thursday, 23rd February Lesson)

Εργασία για το σπίτι:  
 • Carnival, p.125 (Reading - Ανάγνωση)
 • Activity Book:  Ex. B, C p. 32
 

B-3 Homework (23rd February Lesson)

Homework:  Workbook - Ex.1, p.47 & Ex. 2, p.48

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Junior A Homework - Tuesday 21st February Lesson

Εργασία για το σπίτι:
 • Copy (Αντιγραφή), page 125 (Pupil's Book) ως την λέξη "fantastic".
 • Exercise B και C.

B-3 Homework - Tuesday 21st February Lesson (Spyros-David-Billy-Iphigeneia)

Homework:
Spelling:  
 • evening = βράδυ
 • Would you like to ...? = Θα ήθελες να ...; 
 • Let's = Ας...
 • inviting = προσκαλώντας
 • Why don't we...? = Γιατί δεν...;
 • We could... = Μπορούμε να...
Workbook:  Exercise 3, page 47

D-1 Homework- 20th February Lesson

Homework:  
 • Spelling:  Companion, pages 43-44
 • Writing:  Writing Task, page 59

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

D-1 Homework (Friday 17th February Lesson)

Homework:
 • Workbook:  Exercises A and C, page 43 and Vocabulary, page 46
   

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

B-2 Homework - 15th and 16th February lessons

More 2
 • Classwork:  p.25  
 • Homework:  Workbook Ex. 2,
  p.18
 
World Wonders Grammar 1

Classwork (Grammar):  Unit 12, Lesson 2
Exercises 1-3, pages 107-108 (done in class)

Homework(Grammar):  Ex. 4, p.109 / Ex. 4, p.110

Περαστικά, Χαράλαμπε! 
 

Junior A Homework - Thursday, 16th February Lesson

Εργασία για το σπίτι:
 • Ασκ. B, C σελ. 44

Junior A Homework - Tuesday 14 February Lesson

Εργασία για το σπίτι:  
 • Ανάγνωση σελ. 42
 • Μαθαίνω / μελετώ:  Άσκηση C, σελ. 43

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

D-1 Homework

Classwork:  All exercises completed up to page 53.
Homework:  
 • Interview (Writing), page 53
 • Vocabulary, page 41 (Companion)

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Junior A Homework

Εργασία για το σπίτι:
 • Activity Book:  Ε, σελ. 29 / B & C, σελ. 30
 

D-1 Homework

Classwork:
 • Ex. C, p.49
 • pages 49, 50, 51, 52 (up to Ex. C)
Homework:
 • Workbook:  p.36 (Vocab.)
 • p. 39 (Grammar A + B)
 • Comprehension:  Student's, p. 52 

Junior A Homework

Εργασία για το σπίτι:
 • Μελετάμε:  "these / those"
 • Ανάγνωση σελ. 41 (song)
 • Activity Book:  Ασκ. D, σελ. 29
   

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

D-1 Homework

Classwork:  
 • Unit 4 Lesson 4 to page 48 
 • Also did:  page 45 and Ex. A, p.48
Homework:  
 • Irregular Verb Spelling (at the back of the Pupil's Book, p.150 - "be" to "buy")
 • Review 2 (Pupil's) Vocabulary B, p.48 to Grammar B, p.48
 

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Junior A Homework

Εργασία για το σπίτι:  
 1. Ανάγνωση σελ. 40
 2. Activity Book, σελ. 28 

B-3 Homework (Spyros' class)

Εργασία για το σπίτι:   
 • Workbook:  Exercises 1 and 2 on page 40