Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Write about your bedroom

Portfolio, page 27


Οι ζωγραφιές και τα κείμενα των μαθητών της Junior A-2 με θέμα:

"Write about your bedroom."