Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

Μεταφερθήκαμε! We've moved!

Απο 12 Απριλίου 2010 μεταφερθήκαμε στον νέο μας χώρο στην οδό Μαντζάρου 30.  Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και στην προετοιμασία για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας.