Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019

Strange Collections by SB

Strange Collections

Search the web for collectors of unusual things and write a short report about them.  (More! 4, Exercise 8, p. 101)


I've found two different collectors of unusual things.  Louise J. Greenfarb from the USA has a collection of 35,000 authentic fridge-magnets.  She's been collecting them since the 1970s.  Her first fridge-magnet was a present from her son.  Everyone in the town of Henderson, Nevada know her as the 'magnet lady'.  But a stranger collection is the one that belongs to Wong Ting Man from Hong Kong in China.  No, he's not a fan of smartphones.  He began collecting instant cameras in 1992.  He's got 1042 different models which is not the biggest collection in the world but it's worth $130,000.  When interviewed by the World Record Academy about what his family thought of his collection he said the following.  My wife said: "if all your camera not keep in home, then everything is fine"... "She do support me to collect.", said Mr. Wong Ting Man. 

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

TOEIC - Ξεκινούν νέα πρωινά και απογευματινά τμήματα!

Διεξαγωγή εξετάσεων στην Κέρκυρα 4 φορές ανα έτος.

Τμήματα προετοιμασίας για εξετάσεις TOEIC (4 - 16 εβδομάδων).

 Εγγραφείτε τώρα για να προλάβετε την επόμενη εξέταση που θα γίνει 

15 Δεκεμβρίου στην Κέρκυρα!

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Εγγραφές

Οι εγγραφές φέτος ξεκινούν απο 30 Αυγούστου.

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα ξεκινούν κανονικά απο την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς που είναι 

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019.Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

More 2 Classwork and Homework

Classwork:  
Student's Book ( Ex. 3, 4 and 5 p. 75)
Workbook Exercises 1 and 2, p. 52

Homework:
Workbook Ex. 1, p. 53 & Ex. 2, p. 53

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

More 2, pages 72 - 73

Classwork:  Exercise, p. 72 & Listening p. 73

Workbook:  Ex. 1, p. 50

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

Homework
Spelling:  From Ex. 1, p. 70 Reading


  1. flexible = ευλύγιστος, ευέλικτος
  2. both = και οι δύο
  3. even though = παρ'όλο που
  4. competition = διαγωνισμός
  5. ambition = φιλοδοξία

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

More 2 Classwork and Homework

Classwork:  Ex. 1, p. 46 (from the Workbook)
Student's Book:  Ex.1, 2, 3 and 4 page 68

Homework:  Ex. 2, p. 47 (Workbook) and Ex. 1, p. 67 (οι προθέσεις Ορθογραφία)